Részvételi feltételek

Játékszabályzat

 1. A játék időtartama
  A játék a jelentkezési oldalon (http://upviral.com/xyz) meghatározott ideig tart. Az aktuális játék nyertesének sorsolása és eredményhirdetése az aktuális játék időtartamának utolsó napját követő nap 16:00 óra.
 2. A játék szervezője
  A játék szervezője a dudichakos.com oldalt üzemeltető Konkrét Könyvek Kft. (cím: 1122, Budapest, Városmajor u. 15.) továbbiakban Szervező.
 3. Nyeremények
  A Szervező a nyertesek számára, az aktuális nyeremény leírásában található szolgáltatást vagy tárgynyereményt garantálja. A nyereményekről és azok igénybevételéről a nyertes(ek) a regisztrált email címükön keresztül értesülnek.
 4. A játékba kerülés feltételei
  A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az aktuális játék kiírásának megfelelően regisztrál hírlevelünkre, a feliratkozást elvégzi és regisztrációját legalább a játék végéig fenntartja, vagy kitölti kérdőívünket vagy véleményezi, vagy más az akció adatlapján meghatározott módon eleget tesz a kötelezettségeknek.
 5. A nyertesek kiválasztása a következőképpen történhet:
  • A játékban meghatározott feltételek szerint a legtöbb pontot gyűjtő játékos nyer
  • A játékban meghatározott feltételek szerint a nyertes automatikusan kerül kisorsolásra a http://upviral.com weboldal szoftverét használva
 6. Részvételi feltételek
  A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az  Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli. Nyerési esélyeit minden regisztráló növelheti a nyereményjátékban megfogalmazott feltételek teljesítésével.
  •    1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  •    1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  •    1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat! A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozáskor megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát eljuttathatja a következő e-mail címre: admin@forexrobotteszt.hu. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.
 7. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
  A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:
  Hozzájárulok, hogy az adatkezelők és az adatátadással érintett adatfelhasználók visszavonásig forex témájú hírlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a dudichakos.com weboldal üzemeltetői adataimat üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében turisztikai ajánlatot juttassanak el online formában, e-mail útján.